ถามตอบ

  บริการ “ถูกดี” คืออะไร
  คุณสมบัติจำเป็นสำหรับการใช้บริการ “ถูกดี” ได้แก่อะไรบ้าง
  วิธีการสมัครใช้บริการ “ถูกดี” ทำอย่างไร
  วิธีการโทรสำหรับ “ถูกดี” เป็นอย่างไร
  อัตราค่าบริการ “ถูกดี” เป็นอย่างไร
  ประโยชน์ของการสมัครสมาชิก “ถูกดี” คืออะไร
  บริการโทรด่วน (Speed Dial) ของ “ถูกดี” คืออะไร
  ช่องทางการซื้อบัตรเติมเงินเพื่อใช้บริการ “ถูกดี” มีทางไหนบ้าง
  วิธีการเติมเงินในระบบเพื่อใช้บริการ “ถูกดี” ทำอย่างไร

 
  * หมายเหตุ : • บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยได้รับใบอนุญาตจากกทช. • ค่าบริการ ThookDee ไม่รวมกับค่าบริการปกติของโทรศัพท์บ้าน หรือค่าบริการของโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้งานในการโทรผ่านหมายเลข 1738/ 02 834 3000 (ระบบ IVR)  • ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการที่กำหนดและเป็นอัตราจัดรายการส่งเสริมการขาย  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2007 Thookdee.com. All Rights Reserved.